Chinari 亞美尼亞的日出日落時間表

Location: 亞美尼亞 > 塔武什省 >
時區:
Asia/Yerevan
當地時間:
2021-02-28 08:11:31
經度:
45.5775204
緯度:
40.8538783
今天日出時間:
07:32:37 AM
今天日落時間:
06:47:39 PM
今天日照時長:
11h 15m 2s
明天日出時間:
07:31:05 AM
明天日落時間:
06:48:48 PM
明天日照時長:
11h 17m 43s

顯示所有日期

日期 日出 日落 日照時長
2021年01月01日 08:22:05 AM 05:40:50 PM 9h 18m 45s
2021年02月01日 08:07:20 AM 06:15:16 PM 10h 7m 56s
2021年02月28日 07:32:22 AM 06:47:51 PM 11h 15m 29s
2021年03月01日 07:30:50 AM 06:49:00 PM 11h 18m 10s
2021年04月01日 06:40:10 AM 07:22:40 PM 12h 42m 30s
2021年05月01日 05:55:13 AM 07:54:15 PM 13h 59m 2s
2021年06月01日 05:27:58 AM 08:23:14 PM 14h 55m 16s
2021年07月01日 05:30:02 AM 08:33:17 PM 15h 3m 15s
2021年08月01日 05:54:30 AM 08:13:30 PM 14h 19m 0s
2021年09月01日 06:25:01 AM 07:30:05 PM 13h 5m 4s
2021年10月01日 06:54:42 AM 06:39:42 PM 11h 45m 0s
2021年11月01日 07:28:46 AM 05:53:45 PM 10h 24m 59s
2021年12月01日 08:03:06 AM 05:30:38 PM 9h 27m 32s

日出日落照片

castle armenia fortress berd հայաստան tavush հայկական տավուշ ամրոց բերդ
Tavush fortress. Berd, Tavush marz, Armenia.
Tavush fortress... Berd, Tavush, Armenia.
DSC09435 - Version 2
Tavush fortress, Berd ,Tavush, Armenia.
Berd, Tavush, Armenia.
Tavush fortress . Berd, Tavush, Armenia.
Tavush castle. 10-13 th century. Berd, Tavush, Armenia.
Berd town, Tavush, Armenia.